Billedet på sidehoved
 • Søndervangskolen
 • Søndervangsvej 3, 8450 Hammel
 • 89643600
 • soendervangskolen@favrskov.dk
 • 5798004493304
image

Sidste skoledag for 9. klasserne

Nyhed billede
Sidste skoledag forløb rigtigt godt - eleverne opførte sig flot og sagde farvel med bravur.
 • ikon
  Annette Hestbech den 01-06-2015
  Vær opmærksomme på jeres unge hen over sommeren. INFO fra SSP - se vedhæftede
 • ikon
  Annette Hestbech den 27-05-2015
  Info om forskellige workshops og sommerskoler på Favrskovs billedskoler, musikskole og biblioteker.
 • ikon
  Frank Kejlberg den 27-05-2015

  Et flertal i Folketinget har 26/5 2015 vedtaget et lovforslag om, at eleverne i 9. klasse i folkeskolen fremover skal til ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende prøve i faget fysik/kemi. De øvrige bundne prøver vil fortsat være mundtlig dansk, skriftlig dansk, skriftlig matematik og mundtlig engelsk.
  For at tilgodese den fagspecifikke viden og særlige færdigheder i hvert af de tre fag etableres en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi. Prøven bliver til udtræk i samme pulje som skriftlig biologi, skriftlig geografi, mundtlig matematik og idræt (den naturfaglige fagblok).
  Loven indeholder også en ny bedømmelsesordning i forbindelse med folkeskolens skriftlige prøver. Fremover skal prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin bedømmes af en statsligt beskikket censor i stedet for, som i dag, at blive bedømt af både en statsligt beskikket censor og en faglærer. For at give censorerne mulighed for sparring, etableres der som der som noget nyt censorgrupper inden for hvert prøvefag.

 • 04-06-2015
  10:00-10:45
  Elevrådsmøde · 3A · 3B · 3C · 4A · 4B · 4C · 5A · 5B · 5C · 5D · 6A · 6B · 6C · 7A · 7B · 7C · 7D · 8A · 8B · 8C · 8D
  1
 • 09-06-2015
  14:15-15:30
  Behovssamtaler i 3b Juni 2015 · 3B
  1